Välkommen till Hjärtats hus!

Alla drabbas inte av cancer eller andra långvariga sjukdomar men alla blir berörda. Till oss på Hjärtats hus är alla som berörs välkomna, alla åldrar, för att mötas.
Vi började vårt arbete med att bjuda in besökare som har eller har haft cancer och närstående, utifrån den erfarenhet vi som volontärer bär med oss.

Nu öppnar vi upp möjligheten även för dig som har en annan långvarig sjukdom att komma med på våra mötesplatser.

Hjärtats hus skall ha en skön och hemlik atmosfär, utanför vårdens korridorer. Gärna med fina grönområden i anslutning som inbjuder till aktiviteter även utomhus.

Till Hjärtats Hus behövs ingen remiss eller tidsbokning. Det är bara att komma när man vill och kan. En gång eller många. Fika till självkostnadspris.

Här möts du som besökare i dörren av  volontärer som själv har erfarenhet av olika sjukdomar eller som närstående. Volontärerna är alltid med och finns för just dig, för att lyssna, för att stötta, för att mötas som medmänniska.

Här stärker vi varandra genom olika aktiviteter där besökarens önskemål är det som styr. Både fysiska såväl som sociala aktiviteter. Här får besökare möjlighet att samtala, att skratta och gråta, helt ”enkelt” bara vara som det är för dagen. Vi vet att genom att möta andra som förstår hjälper vi varandra till ett bättre mående.

I dag finns Hjärtats Hus i Jönköping, Eksjö, och Värnamo.